Малък бизнес регламенти

Избрани

хищническо ценообразуване

Какво е хищническо ценообразуване? Хищнически цени е незаконосъобразно действие, определяне на цените ниски, в опит да се елиминира конкуренцията.

IRS Publication 535 (бизнес разходи)

Какво е IRS Publication 535? IRS Publication 535 - бизнес разходи се отнася до службата за вътрешни приходи (IRS)данъчен документ, който дава насоки за това какви видове бизнес разходи са приспадатпри подаване на данъчна декларация.

Small Business Investment Company (SBIC)

Какво е Small Business Investment Company (SBIC) А на малкия бизнес инвестиционна компания (SBIC) е вид частна инвестиционна компания, която е лицензирана от Бизнес администрация Small (SBA).

Как да продадете акции във фирмата си

Като се започне и изграждането на бизнес, защото това е начинание за много предприемачи, но това е трудна работа.

Какво е неправителствена организация (Неправителствена организация)?

Неправителствена организация (НПО) е с нестопанска цел, гражданин на базата на група, която функционира независимо от правителството.

Неща, които не знаете за Основни проверки

За работодател, цялостна проверка на потенциален кандидат може да се получи само добри новини.

дядо Коледа

Дефиниция на Дядо Коледа Клаузата за дядо е освобождаване, която позволява на физически или юридически лица, за да продължат с дейности или операции, които са били одобрени преди влизането в сила на новите правила, наредби и закони.

Лицензии и разрешения необходимо за Вашия дом-базирани бизнес

Лицата, които желаят да започнат дом-базирани бизнес често са толкова нетърпеливи, за да започнете, че те са с изглед към задачата да се уверите, че те имат всички необходими лицензи и разрешителни необходими за законно работят новите си бизнес.

Дали на FDIC капак бизнес сметки?

Банковите депозити, притежавани от корпорации, партньорства, дружества с ограничена отговорност (фирмите с ограничена отговорност) и неперсонифицирани дружества - включително с нестопанска цел, а не с нестопански организации - са FDIC застраховани сметки.