Животозастраховането

Животозастраховане клаузи определите Покритие

Съдържание бенефициент клауза Предпочитание бенефициент клауза ПРОДЪЛЖАВАНЕ клауза Отклонения на възраст клауза безспорен клауза прахосник клауза самоубийство клауза войната клауза авиационна клауза Безплатен изпит Период Гратисен период клауза Възстановяване клауза заключение Повечето застрахователниполитики са няколко страници в трудно да се чете или трудно да се разбере жаргон и клаузи.

Избрани

Променлива Vs. Life Променлива Universal: Каква е разликата?

Инвеститорите търсят застраховка живот покритие имат редица варианти, като се срок за цял живот, и много неща между тях.

Каква е разликата между дума и Universal Life Insurance?

Срок Vs. Universal Life Insurance: преглед Въпреки че животозастраховането се предлага в различни форми, две често срещани видове са термин живот и универсална застраховка живот.

Как изплатени допълнително осигуряване Works

Какво е внесения Допълнителна застраховка? Внесен допълнителна застраховка е допълнителна доживотна застраховка покритие, че притежател на полица покупки посредством дивиденти, вместо премии на тази политика.

Притежавани от банката Животозастраховане (перлички)

Какво е за притежавани от банката Животозастраховане? Животозастраховането Bank собственост (перлички) е форма на застраховка живот, закупени от банките, на които банката е бенефициент, а също и обикновено собственикът на полицата.

Четене Into Nonforfeiture клаузи

Какво е Nonforfeiture клауза? А nonforfeiture (понякога смесен произход) клауза е клауза застрахователна полица, според която застрахованият страна може да получи пълни или частични обезщетения или частично възстановяване на премиите след изтичането поради неплащане.

Какво е Обезпечение Прехвърляне на Животозастраховане?

А обезпечениевъзлагане на животозастраховането е условна задача за назначаване на един кредитор, като основен бенефициент на обезщетение за смърт, за да се използва като обезпечение по заем.

Променено договор фонд (МЕС)

Какво е модифицирана дарителски договор? Модифициран договор дарение (MEC) е данък квалификация на животозастрахователна полица, чийто кумулативен премии превишават праговете федерални данъчно законодателство.

Регулируема Животозастраховане

Какво е регулируема Животозастраховане Регулируема застраховка живот е термин, и цял живот хибрид застраховка план, който позволява на притежателите на полици възможност да коригирате функции политика.

Определяне Cash откупна стойност

Какво е Кеш откупна стойност? Стойността на незабавно изкупуване е сумата на парите за застраховкакомпания плаща на притежателя на полица или собственик на анюитет договор, в случай, че неговата политика е доброволно прекратява преди да настъпи неговия падеж или застрахователно събитие.

Още за четене

Как да се избегне данъчно облагане върху Животозастраховане Постъпления

Не би ли било хубаво, ако бихте могли да прехвърли целия си имот без данъчно облагане?

Cash Value срещу откупна стойност: Каква е разликата?

Cash Value срещу откупна стойност: преглед Ако сте чели договора за рента, или постоянна застраховка живот, ще се сблъскате застрахователната индустриятермини, които звучат подобно, но означава много различни неща.

Как мога да заеме пари от моята застраховка живот?

Докато заеми от вашата застрахователна полица животможе да бъде бърз и лесен начин да получите пари в брой, когато имате нужда от него, има няколко особености, за да знаете преди заемане.

Безплатна Look Период Definition

Какъв е периодът на Free Look? Периодът на свободен поглед е задължителен период от време, в който нов собственик политика застраховка живот може да прекрати политиката без санкции, като например таксите за предаване.

6 начина да уловите парична стойност в Животозастраховане

Ако сте го чули някога, че сте го чували милион пъти: Животозастраховането е-трябва да има, особено когато имаш семейство, което зависи от доходите си.

Какво е 702 (к) план за пенсиониране?

Когато сте изследване начини за финансиране на пенсионирането си, които може да попаднете нещо, което върви по един от следните имена:

Universal Life Insurance

Какво е Universal Life Insurance? Универсална застраховка живот е постоянна застраховка живот с инвестиционен елемент спестявания и ниски премии като застрахователен план живот.

Какво Потвържденията да кажа, и как те работят

Какво е одобрение? Одобрение е термин, който има различни дефиниции, в зависимост от контекста на неговото използване.

Застрахователите и презастрахователите конвенция Използвайте отчет към финансов отчет

Какво е изявление конвенция? В изявление конвенция е задължителен документ, подаден от застраховкаили презастрахователнакомпания, която служи като годишния си финансов отчет.

Ниво-застрахователната премия се Term Life със статични премийни вноски

Какво е нивото-застрахователната премия? Ниво-застрахователна премия е застраховка термин живот, за който са гарантирани премиите да останат същите през целия договор, а размера на покритието, при условие, се увеличава.

Как да добавя Бенефициенти Животозастраховане Докато имаш Trust

Тъй като повечето държави осигуряват защита на животозастрахователни полици от кредиторите, на повечето въпроси на купувачите идват от объркването създаден с право на собственост и бенефициенти наименования, тъй като на данъчно третиране.

Какво е освободена от данъци 1035 Exchange?

А Раздел 1035 Exchangeсе отнася до замяната на анюитетили общо застрахованеполитика за нов данък без това да води следствие за обмен.

Какво е данъчен процент на Животозастраховане?

Като цяло, животозастрахователниобезщетения при смърт, които се изплащат на бенефициент в еднократна сума се невключват като доход на получателя на животозастраховането изплащане на.

Политика кредит Definition

Какво е заем политика? Заем политика е издадена от застрахователно дружество и използва паричните стойността на животозастрахователна полица на дадено лице като обезпечение.

Хоби може да попадне в категорията на рискова дейност,

Какво е рискова дейност? Опасно активност се отнася за отдих преследване че животътили застраховка за инвалидностполитика счита, висока степен на риск.

Прехвърляеми застрахователни полици (TIPS)

Какво могат да се прехвърлят застрахователни полици (TIPS)? Прехвърляеми застрахователни полици (TIPS) са животозастрахователни полици, които позволяват да бъдат прехвърляни възлагане на благодетел.

Собственост на компанията Животозастраховане (коли)

Какво е собственост на компанията Животозастраховане (коли)? Компания, собственост на животозастраховането (коли) е застраховка животна която се изплаща обезщетение за компанията когато осигурено служител умира.

Разбирането Индексирана Universal Life Insurance срещу IRAs и 401 (к) ите

Индексирани Universal Life Insurance срещу IRAs и 401 (к) ите: преглед Всеки път, когато на фондовия пазар преживява скок в растежа, че е трудно дори за най-консервативните инвеститори, които заседават в кулоарите.

Цял живот срещу Universal Life Insurance: Каква е разликата?

Цял живот срещу Universal Life Insurance: преглед Цялата животозастраховането обслужва дългосрочните си цели, като предлага на потребителите, съвместими премии и натрупване гарантирана парична стойност.

Какво е автоматичен Premium кредит?

Какво е Automatic Premium кредит? Автоматичното премия заем е разпоредба застрахователна полица, която позволява на застрахователя да приспадне сумата на изключителен премияот стойността на полицата, когато премията се дължи.

Какво е разликата между Животозастраховане и рента?

Животозастраховане срещу рента: преглед На пръв поглед, постоянни животозастрахователниполитики и анюитетните договориимат почти пълна противоположност цели.

Европейска асоциация за поселищен живот (ELSA)

Какво е Европейската асоциация на поселищен живот? Европейската асоциация на поселищен живот (ELSA) насърчава справедливи стандарти за Европейската сетълмент индустрия живот.

Доброволно Смърт от Злополука И разчленяването осигуряване (VAD & D)

Какво е доброволно Смърт от Злополука И разчленяването застраховка?

Животозастраховането

Какво е Животозастраховане Животозастраховането е договор между застраховател и на застрахователна полица, в които застрахователят гарантира изплащането на обезщетение при смърт на именувани бенефициентите при смърт на застрахования.

Участие Definition политика

Какво е участие политика? Участващият политика е застрахователен договор, който изплаща дивиденти на титуляра на полица.

Индексирана Universal Life Insurance

Какво става, ако бихте могли да получите на гъвкавостта на регулируеми животозастрахователни премии и номинална стойност и възможност за увеличаване на парична стойност, би ли го направи?

Изплащане на застрахователната си полица Life

В трудни икономически времена, хората понякога са оставени отчаяно търсят пари, за да се срещне ежедневни разходи и искания начин на живот.

Индексирана Universal Животозастраховане: За и против

Индексирана застраховка универсален живот (IUL)има своите плюсове и минуси. Ето какво трябва да се помисли, преди да закупят една политика, включително и други опции.

Какво е застраховка променлива живот?

Променлива застраховка животе постоянна застраховка животс инвестиционен компонент. Политиката има предвид парична стойност, която се инвестира в няколко подсметки на разположение в политиката.

На колко години трябва да бъде, за да получите застраховка живот?

Има наистина няма предварително определена възраст, когато той внезапно се наложи да сключи застраховка животполитика.