данък гради

Как Mill Леви Works

Какво ли е Mill Леви? Таксата за мелница е оценена степента имот данъчно облагане, използван от местните власти и други юрисдикции за повишаване на приходите, за да се покрият годишните разходи.

Избрани

Данъчни Лиен Сертификат

Какво е Лиен удостоверение за данъчна Удостоверение за данъчна право на задържане е сертификат за иск срещу собственост, която има право на задържане поставен върху него, в резултат на неплатени данъци върху собствеността.

Как колекционерство се облагат с данък

Колекционерство се облагат доста тежко. В капиталовите печалбиданък върху нетната си печалба от продажба на сбиркае 28%.

данък гради

Какво е данък върху имота Данък сгради е адвалорния данък за недвижими имоти, изчислен от местните власти, която се заплаща от собственика на имота.